Karel IV.: 20 největších zajímavostí

Karel IV.: Zajímavosti a fakta

Našeho největšího panovníka – a současně prvního českého krále, který dosáhl císařského důstojenství – znají snad všichni Češi. Že se mu přezdívá Otec vlasti nebo že založil Nové Město pražské, pražskou univerzitu a Karlštejn, také skoro všichni vědí. Existuje však spousta zajímavostí a faktů, o kterých už se příliš nehovoří. A právě na ty se podíváme v následujících řádcích. Tak čtěte dále!

#1 Karel IV. byl na dobu, ve které žil, velice inteligentní

V dobách středověku byla gramotnost lidí spíše okrajovou záležitostí, panovníky nevyjímaje. Z toho důvodu byl Karel IV. pokládán za velmi chytrého panovníka. Byl totiž nejen velice moudrý ve svých rozhodováních, ale hlavně uměl číst a psát, což v té době u panovníků nebylo zcela běžné.

#2 Ovládal 5 jazyků

Karel IV. byl mimořádně talentovaný na jazyky. Kromě latiny, kulturního jazyka západokřesťanské Evropy, ovládal také francouzštinu, italštinu, němčinu a češtinu. Ještě v pokročilém věku, konkrétně roku 1378 při návštěvě Francie, udivoval pohotovým tlumočením právnických textů z francouzštiny do němčiny. Na jazykovou průpravu kladl důraz i při výchově svých dětí.

Karel IV. a cizí jazyky

#3 Otec jej zrovna dvakrát nemiloval

Otec Karla IV., Jan Lucemburský, svého syna zrovna dvakrát nemiloval, a to z jednoho prostého důvodu – bál se konkurence ve vladaření. Sotva se Karel IV. naučil chodit, odtrhl jej otec od jeho matky. Aby jej nemohla šlechta dosadit na trůn, nechal Jan Lucemburský svého syna uvěznit nejprve na hradě Loket, a později musel Karel IV. několik let přebývat v domácím vězení na hradě Křivoklát.

#4 Svou matku viděl naposledy ve svých 7 letech

Když bylo Karlovi IV. 7 let, byl vyslán svým otcem na výchovu do Francie. Tam strávil sedm let. Při návratu do českých zemí se velice těšil na svou matku, Elišku Přemyslovnu, ta však byla již po smrti a svého syna se nedočkala.

#5 Původně se jmenoval Václav

Karel IV. nebyl vždy Karel. Podle předků z matčiny strany používal až do svých sedmi let jméno Václav. Poté, co jej otec Jan Lucemburský poslal na výchovu do Francie, přijal při biřmování jméno Karel, a to po svém kmotrovi a strýci, jímž byl francouzský král Karel IV., zvaný Sličný.

#6 Byl celkem čtyřikrát ženatý

Poprvé ve svých sedmi letech s Blankou z Valois. Manželství trvalo 25 let a vzešly z něj dvě dcery. Nejspíše by pokračovalo dále, ale Blanka z Valois roku 1348 zemřela. Nedlouho po smrti své první ženy se Karel IV. oženil s Annou Falckou, která ale po pár letech také zemřela. Třetí chotí se mu stala Anna Svídnická, která jej však také předčasně opustila při porodu třetího dítěte. Poslední ženou Karla IV. byla Alžběta Pomořanská, jež mu porodila dalších šest potomků.

Manželky Karla IV.

#7 Jeho poslední žena byla o více než 30 let mladší

Alžběta Pomořanská, s níž se Karel IV. oženil v roce 1363 v Krakově, byla o více než 30 let mladší. Alžbětě v době sňatku bylo 16 let, Karlovi IV. 47 let. Pověsti praví, že disponovala ohromnou silou, díky níž lámala meče a ohýbala podkovy.

#8 Měl celkem 12 dětí

Ze svých čtyř manželství měl Karel IV. celkem jedenáct dětí – šest synů a pět dcer. Během jednoho ze svých románků však počal ještě nemanželského syna jménem Guillaume. Když se to Karel IV. po několika měsících dozvěděl, měl obrovskou radost a začal se o syna zajímat – chtěl mu zajistit dobré postavení a budoucnost. Jak to však s nevlastním synem dopadlo, se neví.

#9 Na svou dobu byl poměrně vysoký

Ač některé zdroje uvádí, že byl menšího vzrůstu, není tomu tak. Karel IV. ve skutečnosti měřil okolo 173 cm, což v té době byla nadprůměrná výška. Velice ji však zkreslovala ohnutá a dopředu nakloněná záda a celkově vadné držení těla, s nímž se Karel IV. potýkal.

#10 Byl velmi zbožný

Ač se to na základě výše uvedeného nemusí zdát, Karel IV. byl velmi zbožný. Stal se dokonce vyhlášeným sběratelem ostatků svatých a vzácných rukopisů. Pro ty nechával vyrábět překrásně zdobené zlaté relikviáře a vazby.

Karel IV. a víra

#11 Přežil pokus o vraždu

Bohabojnost a disciplinovanost Karla IV. mu do slova a do písmene zachránila v patnácti letech život. V té době bojoval se svým otcem v Itálii, kde na něj byl během velikonočních svátků zosnován „atentát“ v podobě otrávené hostiny. Tím, že bylo před mší, Karel se postil a nic se mu nestalo. Avšak jeho družina byla otrávena.

#12 Byl pasován rytířem

Ačkoliv se o Karlovi IV. často dočtete, že to byl bezkonfliktní a zbožný muž, pravda je taková, že uměl výborně zacházet s mečem a ne každý spor řešil mírovou cestou. Byl účastníkem tří křížových výprav do Litvy, bojoval v bitvě u Kresčaku, obléhal Krakov a se svým vojskem se několikrát vydal na pronásledování lapky Mikuláše z Potštejna. Za své činy a um byl v 16 letech pasován na rytíře.

#13 Rád se napil dobrého vína

O Karlovi IV. je známo, že se rád napil dobrého vína. A nejen to! Snažil se rozšířit vinařství i v Čechách, kam dovezl burgundskou odrůdu – Rulandské modré. Kromě toho dorazily i sazeničky z Rakouska a Porýní. V roce 1358 pak Karel IV. dekretem nařídil výstavbu vinic ve vybraných oblastech.

#14 Snažil se vybudovat Nové Město pražské po vzoru Jeruzaléma

Karel IV. byl znám také tím, že se snažil vybudovat Nové Město pražské přesně podle plánu Jeruzaléma – jen se zrcadlovým uspořádáním. Tím chtěl realizovat ideu nebeského Jeruzaléma i v našich končinách. Mimo to nechal uprostřed dnešního Karlova náměstí vystavět dřevěnou věž, v níž se až do roku 1354 každoročně na první pátek po Velikonocích vystavovaly svaté ostatky, které Karel IV. získal.

Později nechal syn Karla IV., Václav IV., dřevěnou věž přebudovat na gotickou kapli – Kapli Božího těla. Ta byla zajímavá především svým neobvyklým tvarem v podobě oktagonu. Ve své době se svou originální architekturou a duchovním zaměřením řadila k nejpozoruhodnějším stavbám nejen v Čechách, ale i ve střední Evropě!

#15 Nechal vybudovat Karlovy Vary

Karlovy Vary vznikly v podstatě náhodou. Za vším stojí nehoda při lovu na západu země, kdy královští psi honící jelena spadli do teplých termálních pramenů a uvařili se. Poté, co Karel IV. aplikoval tuto neobyčejnou vodu na svou nemocnou nohu a pocítil zlepšení, nechal zde vybudovat město Karlovy Vary.

Karel IV. a Karlovy Vary

#16 Nejen český král a římský císař

Karel IV. se pyšnil mnoha tituly. Kromě toho, že byl český král a císař, náležely mu také tituly moravského markraběte, lucemburského hraběte, italského (lombardského) krále a titul krále burgundského (arelatského).

#17 Měl dokonalé zuby

Karel IV. se mohl pyšnit opravdu zdravým chrupem – až do své smrti měl všechny zuby a pouze jeden malý zubní kaz.

#18 Měl rád dušené veverky a kaše s medem

Z hlediska stravy byla pro šlechtice běžná zvěřina, opravdovou lahůdkou pak byly veverky. Běžný byl mimo jiné také losos, který byl považován za obyčejnou rybu, o kterou nikdo nestál. Když byla chuť na sladké, vyřešila to sladká kaše s medem.

#19 Rád se obklopoval vzdělanci

Spolu s katolickou vírou hrálo pro Karla IV. obrovskou roli vzdělání. Četl rád knihy, občas rozjímal o samotě, občas vedl diskuse se vzdělanci. Hodně a rád se obklopoval vzdělanými lidmi, což byl ostatně jeden z důvodů založení pražské univerzity. Ta totiž do hlavního města přilákala mnoho učenců z celé Evropy a Karel IV. s nimi mohl diskutovat osobně, nikoli jen prostřednictvím korespondence.

#20 Byl autorem několika děl

Karel IV. se vedle četby knih věnoval i tvorbě různých děl. Kromě vlastního životopisu Vita Caroli napsal spis Morality, jenž byl určen pro jeho následníka, Legendu o sv. Václavovi a několik zákoníků.

.

Kategorie
Sdílet příspěvek

Sledujte nás na Facebooku

Back to Top Nahoru
Product added to cart