Nejkrásnější hrady a zámky Severních Čech

Hrady a zámky Severních Čech

Hrady

Zámky

Hrad Bezděz

Bezděz patří k jedněm z nejzajímavějších hradů v Česku – není proto divu, že si od svých návštěvníků vysloužil přezdívku „Král hradů“. Jako jeden z mála se dochoval v původní, čisté podobě a na rozdíl od mnoha dalších neméně slavných hradů neprošel přestavbou na romantické letní sídlo a ani nebyl zbořen.

Hrad Bezděz

Hrad byl vystavěn v 60. letech 13. století, a to na popud panovníka Přemysla Otakara II., který se stavbou nedobytných hradů a zakládáním královských měst snažil upevnit svou moc proti šlechtě. Tehdejší stavební huť se úkolu zhostila s vervou a na svou dobu vytvořila skutečně nedobytný hrad a zároveň i sídlo s vysokou uměleckou hodnotou. Nicméně, po Přemyslově smrti se stal vězením pro jeho sedmiletého syna Václava a ovdovělou královnu Kunhutu. Na počátku 14. století se hrad dostal do zástavního držení okolní šlechty a do přímé správy panovníka se dostal až v době, kdy na královský trůn usedl Karel IV. Ten na Bezdězu rád pobýval a nechal zde založit Velký rybník, který byl na počest K. H. Máchy přejmenován na Máchovo jezero (neboli Mácháč 😊).

Na prohlídku mohou návštěvníci vyrazit od jara do podzimu, v zimních měsících bývá hrad uzavřen. Prohlídku je možno absolvovat s průvodcem i individuálně.

Hrad Trosky

Název hradu Trosky je více než příznačný – jedná se o totiž o zříceninu hradu pocházejícího ze 14. století. Současně jde o jednu z největších dominant Českého ráje. Hrad na první pohled zaujme svou monumentální siluetou, kterou tvoří dvě věže – Baba (47 m) a Panna (57 m). Na první z nich přitom byla v roce 1999 započata stavba rozhledny, jež skýtá impozantní pohled na okolí.

Hrad Trosky

Dle pověsti se říká, že stavitel hradu – Čeněk z Vartenberka – nechal prosekat podzimní pukliny a jeskyně, aby vytvořená chodba v případě obležení sloužila k tajnému zásobování či úniku. Tajemné podzemí Trosek přitahovalo pozornost amatérských badatelů a dobrodruhů už od 18. století. Zčásti možná proto, že se v něm údajně nachází uloupený poklad z Opatovického kláštera, který zde roku 1415 ukryl Ota z Bergova. Nicméně, poklad prozatím nikdo neobjevil.

Po návštěvě hradu můžete dále zavítat do okolních údolí, kde se skrývají údajně nejkrásnější rybníky CHKO Český ráj. Rovněž se v okolí hradu nachází několik památek, skalních měst a přírodních rezervací. To vše je doplněno řadou turistických stezek a cyklostezek.

Hrad Střekov

Hrad Střekov představuje jednu z nejvýraznějších dominant Ústí nad Labem a labského údolí. Vypíná se na temeni mohutné černé skály čnící z hladiny Labe do výšky sto metrů. Výrazná poloha hradu Střekov a jeho romantický vzhled inspirovaly řadu českých i světových umělců. Učaroval osobnostem, jako jsou například hudební skladatel Richard Wagner či spisovatelé Karel Hynek Mácha, Johann Wolfgang Goethe a Karel May.

Hrad Střekov

První zmínka o hradu pochází z roku 1319, kdy se český král Jan Lucemburský rozhodl zřídit nad řekou Labe strážní stanici. Ta měla zajišťovat bezpečnost labské plavby a také plnit funkci celnice. Leč byl hrad královským majetkem, jeho přímé řízení přenechával král šlechticům, kteří jej měli v užívání. Koncem 16. století se majitelem hradu stal významný šlechtický rod Lobkowiczů. Během válek v 17. a 18. století hrad utrpěl těžké rány, a ožil až ve století 19., v období romantismu a rozvoje turistiky.

Turisté se kromě samotné prohlídky hradu mohou těšit na vynikající jídlo ve zdejší gotické restauraci a výhled na malebné kopce Českého středohoří.

Hrad Grabštejn

Hrad Grabštejn se nachází na skalnatém kopci nad obcí Chotyně, nedaleko Hrádku nad Nisou. Poprvé byl hrad zmíněn v listině z roku 1286, kde je jako jeho majitel uveden Ota II., purkrabí z Donína a na Grabštejně.

V minulosti Grabštejn kontroloval cestu do Čech v uzlovém hraničním místě, kde se i dnes dotýkají hranice tří států – Česka, Německa a Polska. V průběhu 16. století byl původně gotický hrad přestavěn na reprezentativní renesanční sídlo. A právě z této doby pochází jeho současná podoba.

Hrad Grabštejn

Během výše zmíněné přestavby byla mimo jiné vybudována renesanční kaple sv. Babory, která je patronkou horníků. Ti svého času na zdejším panství pracovali. Kaple se může pyšnit především bohatou malířskou výzdobou z období pozdní renesance, která je v Čechách naprosto unikátní.

Během třicetileté války byl Grabštejn obsazen švédskou posádkou, která odtud ovládala okolí až do uzavření míru v roce 1648. Aby se hrad napříště už nemohl stát nepřátelskou pevností, byly ve druhé polovině 17. století – z rozkazu císaře) pobořeny jeho hradby.

  • Po zajímavost – během let 1953-1970 sloužil hrad pro potřeby Československé armády. Po jejím odchodu však začal chátrat. Změna nastala až v roce 1990, kdy hrad přešel pod správu Státního památkové ústavu v Ústí nad Labem a kdy započala jeho rekonstrukce.

V současné době je k vidění hned několik prohlídkových okruhů, a kromě toho se v objektu nabízí možnost svateb i komerčních pronájmů, sezónních výstav a kulturních akcí, hudebních festivalů aj.

Zámek Sychrov

Novogotický zámek Sychrov se nachází ve stejnojmenné obci v Libereckém kraji. Jeho historie sahá až do 15. století, kdy zde původně stávala gotická tvrz. Ta však byla během třicetileté války zničena a na konci 17. století zde byl postaven barokní zámek, který byl v 19. století přestavěn do pozdního klasicismu a později do novogotiky.

Zámek Sychrov

V současné době zámek nabízí hned několik prohlídkových okruhů, a to včetně pohádkově laděných pro nejmenší. Netradiční zážitek se vám může naskytnout i v noci, kdy na zámku probíhají kostýmové přehlídky s divadelním představením. Za zmínku stojí také pořádané ukázky sokolnictví či naučná stezka s názvem Lesní putování s Kamilem Rohanem.

  • Připadá vám zámek Sychrov povědomý? Je to možné, objevil se totiž ve známých pohádkách jako Zlatovláska, Nesmrtelná teta či Radůz a Mahulena.

Zámek Frýdlant

Zámek Frýdlant patří k nejrozsáhlejším a nejvýznamnějším památkovým celkům v severních Čechách. Najdeme jej v Libereckém kraji, ve stejnojmenné obci Frýdlant. Jeho historie sahá zhruba do první poloviny 13. století, kdy zde byl vybudován středověký hrad. Ten byl však během staletí přestavěn na rozlehlý renesanční zámek, a proto v sobě zámek Sychrov spojuje hned dva architektonické útvary.

Zámek Frýdlant

K vidění jsou interiéry hradu i interiéry zámku, které se návštěvníkům nabízejí ve dvou samostatných okruzích: „Hrad“ a „Zámek“. V každém z nich je k vidění kolem 20 místností, jejichž prohlídka trvá zhruba hodinu. Všechny prostory jsou vybaveny původním nábytkem, obrazy, porcelánem a dalšími doplňky. Zajímavostí je, že do areálu hradu se vstupuje stejně jako před dvěma sty lety, a sice padacím mostem.

Veřejnosti byl hrad zpřístupněn již v roce 1801, kdy jej vlastnili Clam-Gallasové, v roce 1945 pak přešel pod správu státu. Leč se až do současnosti nedochovala původní podoba gotického hradu, celý komplex stále působí velmi mohutným dojmem. Dominantou areálu je válcová věž, v níž se nachází nejstarší hradní muzeum ve střední Evropě.

Zámek Děčín

Zámek Děčín se tyčí na pískovcové skále nad soutokem řeky Labe a Ploučnice a představuje dominantu okresního města Děčín.

Jeho historie zřejmě sahá až na konec 10. století, kdy se písemné prameny zmiňují o existenci tzv. děčínské provincie, jejímž správním centrem bylo dřevěné hradiště vybudované právě na místě současného zámku. První písemná zmínka vyloženě o hradišti pochází z roku 1128. Ve druhé polovině 13. století bylo původní dřevěné hradiště nahrazeno kamenným hradem. Ten byl ale během 15. století dobyt a vypálen a ve druhé polovině 16. století pak přestavěn na renesanční zámek. Současná podoba zámku je dílem hraběcího rodu Thun-Hohenstein (1628–1932), který mu dal barokně-klasicistní podobu.

Zámek Děčín

Děčínský zámek sloužil nejen jako panské sídlo, ale i jako důležitá zemská pevnost, která mimo jiné sehrála určitou roli při vzniku československého státu, neboť se zde nějakou dobu soustřeďovala československá armáda.

Zámek Děčín nabízí několik prohlídkových okruhů, ale k jeho největším dominantám se řadí především Růžová zahrada – nejznámější rosarium v tehdejší habsburské monarchii – a monumentální barokní konírna. Dáváte-li přednost modernějším aktivitám, můžete na zámku vyzkoušet „únikovku“.

Zámek Zákupy

Zámek Zákupy se nachází asi 8 km východně od města Česká Lípa, ve stejnojmenném městě Zákupy. Součástí zámeckého areálu jsou mimo jiné četné hospodářské objekty, hradní příkop s medvědem a anglický a francouzský park. Vznik zámku je datován do 16. století, avšak již ve 14. století stála na místě dnešního zámku gotická tvrz. Zámek bohužel stačil už v prvních letech své existence vyhořet a musel být opraven. Postupně docházelo také k úpravám zámeckých interiérů.

Posledním skutečným uživatelem zámku byl rakouský císař Ferdinand I., jemuž Zákupy sloužily jako letní sídlo. V roce 1918, po zániku monarchie, přešel do vlastnictví státu.

Zámek Zákupy

Zajímavostí, která rozhodně stojí za zmínku, je zdejší medvědárium, které až do konce roku 2019 obýval medvěd Medoušek. Tento šestadvacetiletý medvěd strávil v Zákupech téměř celý život. Nicméně, ani přesto si nedokázal zvyknout na davy návštěvníků a mnohdy vylézal až po uzavření brány. Správa zámku se ale nechala slyšet, že v chování medvědů chce pokračovat.

Ať už vyrazíte na jakýkoliv hrad či zámek, v žádném případě si s sebou nezapomeňte přibalit naše brambůrky. Jako rychlá svačinka vám zajisté přijdou vhod.

Kategorie
Sdílet příspěvek

Sledujte nás na Facebooku

Back to Top Nahoru
Product added to cart