Nejkrásnější hrady a zámky Východních Čech

Nejkrásnější hrady a zámky Východních Čech

Hrady

Zámky

Hrad Kunětická Hora

Hrad Kunětická Hora se nachází na stejnojmenném kopci v severovýchodních Čechách nedaleko Pardubic. Tento pozdně gotický hrad slavného rodu Pernštejnů vznikl přestavbou starého opevnění na přelomu 15. a 16. století. Během třicetileté války byl hrad pobořen, vypálen a nějakou dobu chátral. Od 20. století byl pak znovu opravován a dnes představuje kulturní centrum Pardubicka.

Hrad Kunětická Hora
  • Připadá vám Kunětická Hora povědomá? Bodejť by ne, v televizním seriálu Arabela představoval sídlo Rumburaka. 😊

Návštěvníci si zde mohou prohlédnout zachovalou část hradeb, rekonstruovaný palác či kapli svaté Kateřiny Alexandrijské pocházející z přelomu 15. a 16. století.

Zájemci mohou také vystoupat na válcovou hradní věž a kochat se nádhernými výhledy do okolí. Nebo naopak sestoupit do hradního sklepení, kde se nachází výstava vykopávek, hladomorna či vězení. Příznivce historických zbraní zajisté zaujme hradní zbrojnice disponující širokou sbírkou na téma honů na Pardubicku.

Hrad Svojanov

Hrad Svojanov je jedním z nejstarších královských hradů v Česku a zároveň jediným českým hradem, v jehož architektuře se mísí gotika s empírem – přesněji řečeno středověk s 19. stoletím.

Hrad založil v polovině 13. století český král Přemysl Otakar II. Účelem stavby bylo ochránit zemskou obchodní stezku spojující Litomyšl s Brnem. Hrad obepíná mohutná hradba, kdy síla zdiva v některých místech dosahuje až 8 metrů. Svou současnou podobu si hrad získal po požáru v roce 1842.

Hrad Svojanov

Pro návštěvníky jsou připraveny tři prohlídkové trasy. Během první z nich si přiblížíte život na hradě ve druhé polovině 19. století, kdy jsou jednotlivé místnosti zařízeny tak, aby podávaly co nejvěrnější představu o životě v minulosti. Druhá prohlídková trasa vás zavede do gotického sklepení, kde si můžete prohlédnout především mučírnu a goticko-renesanční dům zbrojnošů se sbírkou chladných zbraní ze 14.-16. století, unikátními zbrojemi a v neposlední řadě s ukázkami starých her, kterými si zbrojnoši krátili dlouhé chvíle. Třetí prohlídková trasa je v podstatě volná procházka po areálu hradu, nádvořích, gotické zahradě a hradebních ochozech.

Hrad Litice nad Orlicí

Hrad Litice se nachází co by kamenem dohodil od Žamberku a představuje nejzachovalejší ukázku hradní architektury na Orlickoústecku. Vystavěn byl na konci 13. století za posledních Přemyslovců, ve století 15. pak za Jiřího z Poděbrad patřil k předním pevnostem na našem území. Už v 17. století byl hrad ale opuštěn a začal chátrat. Nicméně, během dalších staletí byl postupně opravován, přešel do majetku státu a dnes je přístupný veřejnosti.

Návštěvníci si mohou prohlédnout pozůstatky hradebních zdí a zadního paláce, ale také částečně zrekonstruovaný přední palác s mohutnou věží skýtající nádherný výhled na Kralický Sněžník. Mnozí zajisté ocení i to, že výlet na hrad je vhodný nejen pro pěší turisty, ale také pro cyklisty, kteří mohou využít přilehlou, šest kilometrů dlouhou, stezku.

Hrad Litice nad Orlicí

Hrad Rychmburk

Gotický hrad Rychmburk je klasickou ukázkou šlechtického hradu ze 13. a 14. století, jenž kombinoval trojici základních prvků hradní dispozice – věž, hradbu a palác. Zajímavostí je, že pravidelně otevřený k běžným prohlídkám je hrad až od roku 2022. od padesátých let minulého století jej totiž stát využíval jako konfiskát k sociálním účelům a byl zde zřízen domov pro osoby s duševním onemocněním.

Příchozí se mohou těšit na expozici o historii panství Rychmburk a prohlédnout si domácnost správce panství s dobovými pokoji. Pro ty odvážnější je pak v hradním sklepení přichystáno útrpné právo s autentickými ukázkami výslechových metod a vykonávání trestů. Přístupná je dále kaple, koncertní sál a hradní věž.

Od roku 2023 je zde nově instalována expozice věnující se pivovarnictví a expozice gotických oltářů

Hrad Rychmburk

Zámek Litomyšl

Zámek Litomyšl vznikl v 16. století jako rodové sídlo Pernštejnů. Původně se jednalo o renesanční zámek, avšak vlivem pozdějších úprav dnes interiéry odrážejí především barokní a rokokový architektonický styl. Nicméně, i přes to byl jako příklad středoevropské šlechtické rezidence z období renesance zapsán na seznam UNESCO.

V rámci prohlídkových okruhů si návštěvníci mohou vybrat ze dvou tras – Zámek za Valdštejnů (základní okruh) nebo Zámek za Thurn Taxisů (výběrový okruh). Zakončit prohlídku pak mohou třeba procházkou nádherným anglickým parkem, jenž zámek obklopuje.

Od poloviny roku 2024 by měly být otevřeny nové prohlídkové trasy a prostory. Od června to bude prohlídková trasa Novinky po rekonstrukci (od roku 2021 totiž prochází interiéry, a později i exteriéry, zásadní obměnou) a expozice Proč je zámek UNESCO, od července pak budou moct příchozí navštívit i historickou kuchyni a zámeckou věž.

Zámek Litomyšl

Zámek Nové Hrady

Zámek Nové Hrady se nachází nedaleko Litomyšle a je jednou z mála rokokových stavebních památek v českých zemích. Tento rokokový zámek byl vystavěn ve druhé polovině 18. století hrabětem Jeanem-Antoinem Harbuvalem de Chamaré, jemuž stála za vzor francouzská letní sídla. Z toho důvodu bývá stavba často nazývána “Malý Schönbrunn” nebo “České Versailles”.

  • Zajímavostí je, že stavba z roku 1777 nebyla nikdy přestavována, díky čemuž si dodnes zachovala svou ryzí architektonickou podobu.

V rámci stálé expozice historického nábytku ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze mohou návštěvníci nahlédnout do zámeckých interiérů, a to včetně soukromých pokojů současných majitelů, kteří objekt vlastní od roku 1997 a provádí jeho rozsáhlou rekonstrukci.

Zámek Nové Hrady

Dále zámek hostí například První české muzeum cyklistiky se širokou sbírkou kol a cyklistických předmětů nebo Galerii anglických klobouků sestávající z více než stovky dámských klobouků roztodivných tvarů, materiálů a barev.

Samotný zámek je obklopen rozsáhlými pozemky, na kterých současní majitelé zakládají rozmanité typy zahrad, a za zmínku stojí také zdejší labyrint.

Zámek Slatiňany

Ve stejnojmenném městě nedaleko Chrudimi se na úpatí Železných hor tyčí klasicistní zámek Slatiňany obklopený rozlehlým anglickým parkem. Tento zámek láká jednak svou netradiční moderností a pohodovou atmosférou, jednak také nejmladší zámeckou expozicí v republice a jednou z největších hipologických sbírek na světě.

Už ve druhé polovině 14. století stávala na místně dnešního zámku gotická tvrz, která se během 600 let proměnila v moderní sídlo šlechtické rodiny Auerspergů. Ta zámek vlastnila po dvě staletí, avšak roku 1945 byl zkonfiskován a přešel do vlastnictví státu.

V 50. letech byla na zámku zřízena rozsáhlá hipologická expozice na téma vývoje koně od jeho počátků až do současnosti. Její bohaté sbírky seznamují s anatomií, chovem i využitím koně ve společnosti.

Zámek Slatiňany

V zámecké expozici vás čekají příběhy ze života knížecího rodinného domu, kdy si budete moct prohlédnout reprezentační, společenské i soukromé místnosti z přelomu 19. a 20. století a také zázemí zámku v podobě kuchyně, umývárny nádobí či kotelny. Zájemci mohou také vystoupat na vyhlídkový ochoz velké zámecké věže a kochat se okolní krajinou.

Zámek Opočno

Renesanční zámek Opočno se nachází v podhůří Orlických hor, nedaleko Rychnova nad Kněžnou. Vznikl v 16. století přestavbou původního gotického hradu.

Na zámek Opočno by měli vyrazit především příznivci historických zbraní. Ti si zde mohou prohlédnout rozsáhlou sbírku historických zbraní a zbroje, která patří k těm vůbec nejvýznamnějším u nás. Za zmínku stojí orientální zbrojnice obsahující zbraně japonské, čínské, thajské, indonéské, turecké aj.

Patříte-li spíše mezi příznivce literatury a umění, neměla by vám uniknout sbírka vzácných obrazů českých, italských a holandských umělců a také velká francouzská knihovna čítající na 12 tisíc svazků.

Prohlídku pak můžete zakončit procházkou zámeckým parkem, kde je k vidění řada drobných staveb, rybníky i zajímavé rostliny.

Zámek Opočno
Kategorie
Sdílet příspěvek

Sledujte nás na Facebooku

Back to Top Nahoru
Product added to cart