Nejkrásnější hrady a zámky Jižních Čech

Nejkrásnější hrady a zámky Jižních Čech

Patříte-li mezi nadšence historie a rádi se vydáváte prozkoumávat starobylé hrady a zámky, zajisté vám neunikl náš článek o Nejkrásnějších hradech a zámcích Středních Čech. A v Čechách ještě chvíli zůstaneme – v následujících řádcích se totiž vydáme za nejkrásnějšími hrady a zámky v regionu Jižní Čechy. Tak jdeme na to!

Nové hrady

Hrad Nové hrady se nachází na úpatí novohradských hor a pochází ze 13. století. V průběhu staletí přirozeně prošel několika úpravami a do současné podoby byl přestavěn až ve století osmnáctém. V této době byla zrekonstruována horní část severovýchodní věže, do níž byl umístěn rodinný archiv starého francouzského šlechtického rodu Buquoyů a knihovna.

Mimo jiné se hrad pyšní nejhlubším zděným suchým příkopem u nás. Předpokládá se, že existoval již v samém počátku existence hradu, přičemž byl později upravován a zvětšen. Jeho dnešní hloubka je pod severovýchodním mostem 14,5 metrů a šířka 23 metrů. Ač nikdy nebyl naplněn vodou, na obranu hradu bohatě stačil.

Na centrálním nádvoří hradu najdete jednu z nejhlubších středověkých studen na jihočeských hradech. Od roku 2010 zde probíhal archeologický výzkum spojený s čištěním a sanací studny, který přinesl mnoho archeologických nálezů datovaných od pozdního středověku až do 20. století. Nálezy jsou k prohlédnutí ve výstavní síni hradu.

Zámek Nové hrady

Hrad Rožmberk

Hrad Rožmberk pochází z poloviny 13. století a řadí se k nejstarším hradům Vítkovců, předchůdců jednoho z nejvýznamnějších českých šlechtických rodů – Rožmberků. Původně se jednalo o komplex hned dvou rožmberských hradů – tzv. Dolního a Horního hradu.

Jediným pozůstatkem zaniklého Horního hradu je věž Jakobínka, na jejíž vrchol vede okolo 170 schodů. Po jejich zdolání budete odměněni nádherným výhledem na celý areál rožmberského dvojhradí i okolní krajinu.

Kromě toho zde můžete obdivovat také cenné sbírky obrazů, nábytku, zbraní, porcelánu, skla aj. Hradní sbírka obrazů upoutá nejen jmény jejich autorů, ale i samotnými portréty – např. portrét Bílé paní Perchty z Rožmberka, která se zde dle pověsti zjevuje.

Hrad Rožmberk

Hrad Landštejn

Hrad Landštejn byl vybudován na počátku 13. století, zřejmě moravskými Přemyslovci, a to jako opěrný bod území na trojmezí Čech, Moravy a Rakouska. Jedná se o jeden ze tří dochovaných románských hradů u nás a rovněž o jednu z nejvýznamnějších románských památek ve střední Evropě.

V době, kdy byl hrad v držení rodu Landštejnů, plnil primárně funkci obrannou a vojenskou, o čemž mimo jiné svědčí jeho strohá a ryze účelová architektura. Jádro hradu tvořila velká hranolová věž na jižní straně, na straně severní pak menší obytná věž s kaplí. Horní část vyšší věže byla upravena jako věž vyhlídková a z jejího vrcholu si tak můžete užít krásný pohled na lesnatou krajinu České Kanady.

Zdejší expozice se věnuje především dějinám hradu, místním archeologickým nálezům a středověkým zbraním. A v době hlavní letní sezóny se návštěvníci mohou těšit na Landštejnské slavnosti.

Hrad Landštejn

Hrad a zámek Český Krumlov

Jak již název samotný napovídá, nejedná se o pouhý hrad, ale hrado-zámecký areál. Areál sestává z 41 budov a stavení, což z něj činí druhý nejrozsáhlejší komplex u nás, a jeden z nejrozsáhlejších v rámci celé Evropy. Kromě toho jsou hrad se zámkem i kouzelné domečky v centru města zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO.

K symbolům hradu a zámku Český Krumlov patří především zámecká věž nabízející nádherný výhled na okolí či plášťový most s arkádami klenoucí se nad hlubokým příkopem.

Za zmínku dále stojí zámecká zahrada, unikátní zámecké barokní divadlo z 18. století, hradní muzeum, knížecí konírna a v neposlední řadě několik galerií umění.

Hrad a zámek Český Krumlov

Hrad a zámek Jindřichův Hradec

Hrad a zámek Jindřichův Hradec je po Pražském hradu a hradu a zámku v Českém Krumlově třetím nejrozsáhlejším hrado-zámeckým areálem u nás. Postaven byl ve 13. století, a to na místě staršího slovanského hradiště.

Celý areál má na 320 místností zřízených v různých stylech (renesanční, klasicistní, empír atp.), k jejichž otevření je zapotřebí hned 500 klíčů! Za zmínku dále stojí zdejší hladomorna, 500 let stará kuchyně či tzv. Černá věž, z jejíhož ochozu si můžete prohlédnout krásné okolí zámku včetně jeho rozlehlých zahrad. V létě si návštěvníci mohou prohlídku zpříjemnit různými divadelními či koncertními vystoupeními.

Hrad a zámek Jindřichův Hradec

Zámek Hluboká nad Vltavou

Státní zámek Hluboká nad Vltavou představuje nejvýznamnější novogotickou stavbu České republiky a tzv. perlu jižních Čech. Při pohledu na něj vás jistě nepřekvapí, že byl inspirován anglickým královským zámkem Windsor. Nicméně, tuto svou pohádkovou podobu získal až po přestavbě v 19. století; při svém založení českými králi ve 13. století to byl čistě strážný hrad. Součástí přestavby bylo mimo jiné i založení rozsáhlého krajinářského parku.

Zámek se svými 140 místnostmi a 11 věžemi nabízí několik variant prohlídek, během nichž můžete nahlédnout do soukromých pokojů i přepychových reprezentačních sálů s kazetovými stropy, vyřezávaným nábytkem, vyřezávaným obložením stěn, křišťálovými lustry a bohatými sbírkami obrazů, stříbra, porcelánu a gobelínů. Uniknout by vám neměla ani vybavená zámecká kuchyně ž 19. století, zdejší jízdárna či vyhlídková věž.

Zámek Hluboká však není jen pro milovníky historie a nenapravitelné romantiky; tím, že zde prochází několik značených cyklotras, přijdou si na své i vyznavači sportovních aktivit.

Zámek Hluboká nad Vltavou

Třeboňský zámek

Renesanční zámek Třeboň se nachází na místě, kde původně stával panský dvorec, posléze tvrz a později kamenný hrádek, který však byl v roce 1562 zasažen požárem. Tehdejší majitel panství – Vilém z Rožmberka – se proto rozhodl zahájit přestavbu hradu na renesanční zámek. Tu pak dokončil další majitel objektu – Petr Vok.

Při prohlídce zámku máte na výběr ze tří prohlídkových tras. První z nich je věnována Rožmberkům (odtud název Rožmberské renesanční interiéry) a v rámci ní můžete vidět například alchymistickou dílna z doby císaře Rudolfa II. či rožmberské zbrojnice. Druhá trasa zahrnuje soukromá Schwarzenberská apartmá, třetí pak prohlídku budovy konírny, kasematy a unikátní psí kuchyni, v níž bydlel psovod, který připravoval stravu pro psí smečku.

Ale i dnes má zámek široké možnosti využití – místní Schwarzenberský sál a zámecký park bývají častým místem k pořádání svatebních obřadů a také různých kulturních akcí.

Zámek Třeboň

Červená Lhota

Vodní zámek Červená Lhota bývá označován jako nejpohádkovější zámek v Česku. A ne náhodou! Drží totiž prim v počtu pohádek a filmů zde natočených – mezi ty nejznámější patří Zlatovláska, O zatoulané princezně, Princezna na hrášku či O kráse a štěstí.

Na místě dnešního zámku stávala tvrz, jejíž existence je předpokládána od poloviny 14. století. Prvním písemným pramenem je však zápis do zemských desek učiněný až v roce 1465. V polovině 16. století nesl zámek název „Nová Lhota“, a teprve roku 1602 se objevilo označení „Červená Lhota“ (přirozeně kvůli nové barvě omítek tvrze).

Zámek Červená Lhota stojí uprostřed rybníka, kde se na vodní hladině zrcadlí jeho charakteristická červená fasáda. S cestou je spojen kamenným mostem, ale lze k němu doplout i po rybníku v pramičce, kterou si zde můžete zapůjčit. Zámek tak uvidíte z úplně jiné perspektivy.

Kromě romantické vyjížďky na loďce stojí za to i procházka přilehlým anglickým parkem s kaplí Nejsvětější Trojice či zdejší sklepení, které je částečně zapuštěné do skal.

Zámek Červená Lhota

Zámek Blatná

Vodní zámek Blatná, nacházející se nedaleko Strakonic, patří spolu se zámkem Červená Lhota k jedněm z nejzachovalejších vodních panských sídel na našem území. Možná proto je i zámek Blatná vyhledávanou lokalitou filmařů – točila se zde například Šíleně smutná princezna či Bílá paní.

Na místě dnešního zámku původně stávala dřevěná tvrz a následně hrad, o němž pochází první zmínka již z roku 1235. Největší slávu zažil hrad v 15. století, kdy byl v držení rodu Lvů z Rožmitálu. Nicméně, až za působení šlechtického rodu Hildprandtů z Ottenhausenu se na konci 18. a počátku 19. století původní hrad přeměnil v zámek.

Kromě samotného zámku s vodním příkopem bývá hojně navštěvovaný i přilehlý anglický park o rozloze 42 ha. V parku pokračuje tradiční chov daňka skvrnitého, vidět zde ale můžete i pávy či různé cizokrajné dřeviny. Za poplatek v něm můžete také rybařit.

Zámek Blatná

Zámek Kratochvíle

Zámek Kratochvíle představuje unikátní stavbu ve stylu renesančních vil, jaké najdete na severu Itálie. Tento ojedinělý manýristický objekt si nechal na konci 16. století postavit Vilém z Rožmberka. Právě díky jeho rozmaru a umu italského stavitele Baltazara Maggi z Arogna můžeme dnes namísto původní bažiny obdivovat tento skvost.

Opomenout nesmíme ani renesanční zámeckou zahradu s okrasnými i léčivými květinami či vodní příkop, jenž zámek obklopuje.

Prohlídková trasa zámku se zaměřuje především na prezentaci cenných renesančních interiérů z doby dokončení výstavby celého zámeckého areálu. Pozornost je věnována renesanční architektuře, figurální štukové výzdobě a manýristickým malbám.

Zámek Kratochvíle
  • A když budete mít výletování už dost a budete si chtít dát nohy na stůl a odpočívat, podívejte se na nějaký super film! Je libo komedii, western či něco válečného?
Kategorie
Sdílet příspěvek

Sledujte nás na Facebooku

Back to Top Nahoru
Product added to cart